2019. december. 11. szerda
Főoldal » Hírek » Konferencia az egyházi rendszerváltásról

Konferencia az egyházi rendszerváltásról

2015. 05. 26.

SZABADULÁS AZ EGYHÁZ „BABILONI FOGSÁGÁBÓL” – 1989

Konferencia és hálaadó emlékünnepély az egyházi rendszerváltozás

25. évfordulója alkalmából

Nagyvárad, 2015. május 30-31.

 

I. Rendszerváltozás az egyházban – konferencia

Nagyvárad, Királyhágómelléki Egyházkerületi Székház, 2015. május 30. 

„… kihoztalak Egyiptomnak földjéről,

a szolgaság házából.” (2Móz. 20,2)

Fővédnök: Balog Zoltán református lelkipásztor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője

10.00–10.20 Kezdőáhítat – Tőkés László volt püspök, európai képviselő,

a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke

10.20–10.30 Megnyitás. Köszöntés – Pálfi József teológiai tanár, a PKE Szenátusának elnöke

                     Vers – Hunyadkürti György színművész

10.30 – 11.45 Első ülésszak – moderátor: Pálfi József

                                          Alkalmi évfordulói beszédek

       Németh Zsolt gyülekezeti főgondnok, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke

       Tőkés István teológiai professzor

       Szászfalvi László lelkipásztor, országgyűlési képviselő

       Zalatnay István lelkipásztor

       Molnár János egyháztörténész                                         

                                                      Kávészünet

12.00–13.30 Második ülésszak – moderátor: Hermán M. János teológiai tanár

                    Vers – Meleg Vilmos színművész

 Kerekasztal a Királyhágó-melléki egyházi rendszerváltozásról

       Tőkés László

       Molnár Kálmán volt zilahi esperes

       Balaton Zoltán presbiter

       Sándor Lajos volt egyházkerületi előadótanácsos

       Sipos István volt nagybányai esperes

       Bereczki András lelkipásztor

       László Kálmán egyházkerületi presbiteri szövetségi elnök

       Kovács Zoltán volt egyházkerületi főgondnok

13.30–14.00 Egyházkerületi kiállítás megnyitása – Hermán M. János

                   Zeneszám – Thurzó Sándor József brácsaművész

                   Tisztelgés Sulyok István püspök emléktáblájánál

Beszéd: Pálfi József

Vers: Péterfy Lajos színművész

Ebédszünet 

15.30–16.30 Alkalmi könyvbemutatók – moderátor: Hermán M. János

Vers – Gál Annamária színművész                                            

Az Egyház „babiloni fogsága”     

       Misák Marianna: Egyházpolitika a szocializmusban

                   Bemutatja: Hermán M. János

       Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium (1–4. kötet)

                   Bemutatja: Vincze Gábor történész

16.30–17.45 Harmadik ülésszak – moderátor: Nemes Csaba lelkipásztor, minisztériumi főtanácsadó

Vers: Hunyadkürti György                     

                               Rendszerváltozás magyar testvéregyházainkban

       Magyarországon

                   Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök, zsinati lelkészi elnök

                   Kiss-Rigó László szeged-csanádi római katolikus megyéspüspök

                   Hafenscher Károly evangélikus zsinati lelkészi elnök

       Szlovákiában / Felvidéken

                   Fazekas László református püspök      

Kávészünet

18.00–19.00 Negyedik ülésszak – moderátor: Sándor Lajos

Vers – Meleg Vilmos

                               Tanúságtétel az egyházi megújulásról

       Tóth Albert lelkipásztor, a Magyar Református Lelkészegyesület elnöke

       Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke

       Bojtor István lelkipásztor

       Roszík Gábor evangélikus lelkipásztor, volt országgyűlési képviselő

       Gergely István római katolikus címzetes esperes     

Békássy N. Albert egyetemi tanár, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke

19.30–21.00 A Janus című film bemutatója

       Rendező: Gyöngyössy Bence

       Munkatársai: Petényi Katalin dramaturg

       Kabay Barna producer

 

II. Hálaadó emlékünnepély az egyházi rendszerváltozás 25. évfordulója alkalmából

Nagyvárad-Olaszi Református Templom, 2015. május 31., 10.00 óra

Hálaadó istentisztelet

Igehirdetés: Balog Zoltán lelkipásztor, miniszter

Köszöntő: Tőkés László lelkipásztor, előző püspök

Beszédek:  Erdélyi Géza ny. püspök

                 Tolnay István egyházkerületi főjegyző

                 Szabó László unitárius előadótanácsos

Vers: Hunyadkürti György színművész

        Péterfy Lajos színművész

Tisztelgés és koszorúzás Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony szobránál

Beszéd: Hermán M. János egyháztörténész

Vers: Hunyadkürti György

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA