2019. október. 15. kedd
Főoldal » Hírek » Évfordulós megemlékező rendezvények lesznek a hétvégén Nagyváradon

Évfordulós megemlékező rendezvények lesznek a hétvégén Nagyváradon

2015. 05. 28.

A múlt évben az egykori „szocialista láger” országaiban megemlékezésekre került sor a társadalmi-politikai rendszerváltozás negyedszázados évfordulója alkalmából. A temesvári népfelkelés 25. évfordulóján egy emlékhét keretében zajlottak megemlékező események Budapesttől Temesváron és Nagyváradon át a szilágysági Menyőig. Az egykori történelmi fordulat része volt az egyházainkban megindult változás, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben például épp negyedszázada választották püspökké Tőkés Lászlót, Temesvár hős lelkipásztorát.

Évfordulós  megemlékező rendezvények lesznek a hétvégén Nagyváradon

Ezen évfordulóhoz kapcsolódva rendezi meg a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete a Partiumi Keresztény Egyetem égisze alatt ezen a hétvégén a Szabadulás az Egyház „babiloni fogságából” – 1989 című konferenciát és hálaadó emlékünnepélyt Nagyváradon. Szombaton, május 30-án egész napos, nyilvános tanácskozás és eszmecsere lesz a református püspöki palotában, amely rövid áhítattal kezdődik 10 órakor. Jeles teológusok, közéleti szereplők, egyháztörténészek szólnak hozzá a rendszerváltozás az egyházban témához. Fél kettőkor tárlatnyitó lesz az aulában, majd pedig tisztelgés Sulyok István emléktáblájánál, ezen alkalmakra is szeretettel várják a nagyközönséget, akárcsak a fél négykor kezdődő könyvbemutatóra, amikor is Misák Marianna és Molnár János új műveit ismertetik. Ezt magyarországi és felvidéki püspökök referátumai követik, hat órától pedig az egyházi megújulás problematikájáról lesz szó.

A napot egy rendkívüli esemény koronázza meg: új magyar filmalkotás ősbemutatójára kerül sor Nagyváradon! Gyöngyössy Bence több mint egyórás tévéfilmje egy a nyolcvanas évek derekán és napjainkban játszódó izgalmas és megrázó történetet dolgoz fel: egy erdélyi ellenzéki család drámai sorsán keresztül mutatja be, hogy a romániai totalitárius rendszer titkosszolgálatának kétarcú ügynöke – a „megtestesült Janus” – egy házasságon keresztül miként hatol be az otthon négy fala közé, hogyan kontrollálja és manipulálja a magánélet legintimebb pillanatait, árulja el gátlástalanul a Securitaténak családtagjainak legszemélyesebb érzelmeit, vágyait és titkait. A vetítésen – amely 19.30-kor kezdődik a PKE dísztermében – jelen lesz a rendezőn kívül Kabay Barna producer és Petényi Katalin dramaturg. A bemutatóra várják a közönségét, a belépés ingyenes.

Vasárnap, május 31-én hálaadó emlékünnepélyre kerül sor a váradolaszi református templomban, a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében három rövid beszéd és néhány vers is elhangzik, majd tisztelgés és koszorúzás lesz Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony szobránál.

 

SZABADULÁS AZ EGYHÁZ „BABILONI FOGSÁGÁBÓL” – 1989 

Konferencia és hálaadó emlékünnepély az egyházi rendszerváltozás

25. évfordulója alkalmából

Nagyvárad, 2015. május 30-31.

 

Fővédnök: Balog Zoltán református lelkipásztor,

az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője

 

I. Rendszerváltozás az egyházban – konferencia

Nagyvárad, Királyhágómelléki Egyházkerületi Székház, 2015. május 30.

 

„… kihoztalak Egyiptomnak földjéről,

a szolgaság házából.” (2Móz. 20,2)

 

10.00–10.20 Kezdőáhítat – Tőkés László volt püspök, európai képviselő,

a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke

10.20–10.30 Megnyitás. Köszöntés – Pálfi József teológiai tanár, a PKE Szenátusának elnöke

  Vers – Hunyadkürti György színművész

10.30–11.45 Első ülésszak – moderátor: Pálfi József

                Alkalmi évfordulói beszédek

       Németh Zsolt gyülekezeti főgondnok, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke

       Tőkés István teológiai professzor

       Szászfalvi László lelkipásztor, országgyűlési képviselő

       Zalatnay István lelkipásztor

       Molnár János egyháztörténész

                                                      Kávészünet

12.00–13.30 Második ülésszak – moderátor: Hermán M. János teológiai tanár

  Vers – Meleg Vilmos színművész

  Kerekasztal a Királyhágó-melléki egyházi rendszerváltozásról

       Tőkés László

       Molnár Kálmán volt zilahi esperes

       Balaton Zoltán presbiter

       Sándor Lajos volt egyházkerületi előadótanácsos

       Sipos István volt nagybányai esperes

       Bereczki András lelkipásztor

       László Kálmán egyházkerületi presbiteri szövetségi elnök

       Kovács Zoltán volt egyházkerületi főgondnok

13.30–14.00 Egyházkerületi kiállítás megnyitása – Hermán M. János

                 Zeneszám – Thurzó Sándor József brácsaművész       

 Tisztelgés Sulyok István püspök emléktáblájánál

 Beszéd – Pálfi József

 Vers – Péterfy Lajos színművész

Ebédszünet

15.30–16.30 Alkalmi könyvbemutatók – moderátor: Hermán M. János

  Vers – Gál Annamária színművész                                   

  Az Egyház „babiloni fogsága”     

       Misák Marianna: Egyházpolitika a szocializmusban

                   Bemutatja: Hermán M. János

       Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium (1–4. kötet)

                   Bemutatja: Vincze Gábor történész

16.30–17.45 Harmadik ülésszak – moderátor: Nemes Csaba lelkipásztor, minisztériumi főtanácsadó

  Vers: Hunyadkürti György            

                     Rendszerváltozás magyar testvéregyházainkban

                               Magyarországon

                   Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök, zsinati lelkészi elnök

                   Kiss-Rigó László szeged-csanádi római katolikus megyéspüspök

                   Hafenscher Károly evangélikus zsinati lelkészi elnök

                               Szlovákiában / Felvidéken

                   Fazekas László református püspök    

Kávészünet

18.00–19.00 Negyedik ülésszak – moderátor: Sándor Lajos

  Vers – Meleg Vilmos

                     Tanúságtétel az egyházi megújulásról

       Tóth Albert lelkipásztor, a Magyar Református Lelkészegyesület elnöke

       Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke

       Bojtor István lelkipásztor

       Roszík Gábor evangélikus lelkipásztor, volt országgyűlési képviselő

       Gergely István római katolikus címzetes esperes     

Békássy N. Albert egyetemi tanár,

a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat  világi elnöke

19.30–21.00 A Janus című film ősbemutatója

       Rendező: Gyöngyössy Bence

       Munkatársai: Petényi Katalin dramaturg

                             Kabay Barna producer

II. Hálaadó emlékünnepély az egyházi rendszerváltozás 25. évfordulója alkalmából

Nagyvárad-Olaszi Református Templom, 2015. május 31., 10.00 óra

Hálaadó istentisztelet 

Igehirdetés: Erdélyi Géza ny. püspök

Köszöntő: Tőkés László lelkipásztor, előző püspök

Beszédek: Tolnay István egyházkerületi főjegyző

                Szabó László unitárius előadótanácsos

Vers: Hunyadkürti György színművész

        Péterfy Lajos színművész

 

Tisztelgés és koszorúzás Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony szobránál

Beszéd: Hermán M. János egyháztörténész

Vers: Hunyadkürti György

A Partiumi Keresztény Egyetem égisze alatt, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete szervezésében zajló másfél napos rendezvény minden részében nyilvános, szeretettel várják az érdeklődőket.

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA