2019. november. 13. szerda
Főoldal » Dokumentumok » Archívum » Határozatok » EMNT Kolozsvári Plenáris - Határozat az EMNT szervezeti átalakításáról - 2009.11.07.

EMNT Kolozsvári Plenáris - Határozat az EMNT szervezeti átalakításáról - 2009.11.07.

2014. 01. 08.
Megosztás:

2009-11-07-EMNT Kolozsvári Plenáris - Határozat az EMNT szervezeti átalakításáról.doc

Határozat az EMNT szervezeti átalakításáról

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Gyűlése (OGy) a szervezeti megújítás és a belső önrendelkezés elvén alapuló közösségi autonómia-program hatékony képviselete érdekében a következő határozatokat hozza:

 

1. Területi szervezetépítés

Az Országos Gyűlés

(a)    Meghallgatva a régióelnökök és a megválasztott területi elnökök beszámolóját, jóváhagyólag tudomásul veszi a Partiumi Régióhoz tartozó Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes megyei szervezetek, a Belső-Erdélyi Régióhoz tartozó Kolozs megyei szervezet, illetve a Székelyföldi Régióhoz tartozó Csíkszék, Udvarhelyszék, Háromszék és Marosszék területi szervezetek, továbbá ügyintézésben Székelyföldhöz tartozó Maros megyei szórvány és Brassó megyei szervezet megalakulását és vezetőségeik megválasztását.

(b)   Megbízza a régióelnököket, hogy a teljes erdélyi képviselet biztosítása érdekében saját területükön kezdeményezzék és felügyeljék további területi szervezetek létrehozását, az Ideiglenes Elnöki Kabinet által kidolgozott szempontok szerint, az alábbi területeken:

 • Partium Régióban: Krassó-Szörény megyében
 • Belső-Erdélyi Régióban: Beszterce, Fehér, Hunyad és Szeben megyékben
 • Székelyföld Régióban: Gyergyószéken

A területi szervezetek tevékenységének összehangolása a régióelnökök és az ügyvezető elnök feladata.

 

2. Országos vezető testületek

Az Országos Gyűlés elhatározza az országos vezető testületek átalakítását – az elhangzott előterjesztésnek megfelelően.

 

3. Szakbizottságok

Az Országos Gyűlés

(a)    Meghallgatva a megbízott bizottsági elnökök beszámolóját, jóváhagyva a szakbizottságok megalapítását, felhatalmazza a vezetőiket a munka folytatására, további bizottsági tagok bevonására és saját szakterületükön a bizottsági munka elkezdésére.

(b)   Megbízza az Elnökséget – igény szerint – további szakbizottságok létrehozásával és felügyeletével.

(c)    Megbízza az ügyvezető elnököt a bizottságok munkájának összehangolásával.

 

A szakbizottságok feladatai:

   • Problématérkép összeállítása
   • Stratégiaalkotás
   • Cselekvési tervek kidolgozása

 

4. Autonómia-szakbizottság

Tekintettel arra, hogy a közösségi autonómia-formák népszerűsítése és annak a közösségi élet mindennapjaira gyakorolt jótékony hatásának bemutatása az EMNT legfontosabb feladata, az OGY megbízza az Elnökséget az autonómia-szakbizottságot létrehozásával.

 

Az autonómia-szakbizottság feladata:

 • Módszertan kidolgozása az autonómia népszerűsítésére
 • Cselekvési terv kidolgozása ennek gyakorlatba ültetésére

 

Az autonómia-szakbizottság tevékenységének felügyelete és munkájának hasznosítása az ügyvezető elnök feladata.

 

5. Monitoring-tevékenység, Erdélyi Figyelőszolgálat

Tekintettel arra, hogy a társadalmi jelenségek figyelése, a pozitív és negatív fejlemények felmérése az EMNT tevékenységének egyik kiemelt területe, az OGY intézményesíti az Erdélyi Figyelőszolgálatot.

 

Az Erdélyi Figyelőszolgálat feladatai:

 • a monitoring tárgyköri jegyzékének összeállítása
 • a monitoring-tevékenység módszertanának kidolgozása
 • a monitoring-tevékenység megszervezése és koordinálása
 • az Erdélyi Figyelő rendszeres megjelentetése
 •  

Az OGY fontosnak tartja az Erdélyi Figyelő (Transylvanian Monitor) további megjelenését és tevékenységi körének bővítését.

 

6. Tájékoztatási Szolgálat

 

Az EMNT országos és területi testületei, tagjai közötti hatékony információáramlás, valamint a közvélemény hiteles tájékoztatása érdekében az OGY megbízza az Elnökséget a Tájékoztatási Szolgálat intézményesítésével.

 

A Tájékoztatási Szolgálat feladata:

 • az EMNT egységes kommunikációjának kidolgozása
 • az EMNT honlapjának megújítása és működtetése

 

7. Partnerszervezetek

Az OGY jóváhagyólag tudomásul veszi a jelenlevő szervezetek szándékát partneri viszony kialakítására és megbízza az elnökséget a konkrét megállapodások kidolgozására.

 

Megbízza továbbá az Elnökséget partneri kapcsolatok kialakítására az erdélyi magyar társadalom azon további szervezeteivel és testületeivel, amelyek az EMNT által képviselt értékrendet magukénak vallják és céljaival egyetértenek.

 

Kolozsvár, 2009. november 7.

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA