2019. augusztus. 24. szombat
Főoldal » Hírek » Emlékhelyet avattak Sass Kálmán tiszteletére Érmihályfalván

Emlékhelyet avattak Sass Kálmán tiszteletére Érmihályfalván

2014. 10. 06.
Megosztás:

Vasárnap kora délután emlékhelyet avattak a román nacionálkommunista terror egyik áldozatának, a partiumi magyarság jeles személyiségének, Sass Kálmán református lelkipásztornak a tiszteletére.

Emlékhelyet avattak Sass Kálmán tiszteletére Érmihályfalván

Az érmihályfalvi ’56-os mártír lelkész születésének 110-ik évfordulója alkalmából a helyi református egyházközség és a presbitérium Sass Kálmán Emlékévnek nyilvánította a 2014-es esztendőt. Az eseményt megelőzően tavaly ősszel, a reformáció emlékünnepén tették le annak az emlékhelynek az alapkövét, amelyet a református ravatalozó bejáratához terveztek, és amely a lelkész kultuszát hivatott ápolni az 1993-ban a templom falára felkerült márványtáblával egyetemben. Az emlékhely elkészültével október 4-én és 5-én a gyülekezet emlékünnepséget tartott egykori lelkipásztora tiszteletére, akit a román kommunista hatóságok – más erdélyi magyarokkal egyetemben – államellenes összeesküvés vádjával ítéltek halálra és végeztek ki. Földi maradványai máig azonosítatlanul nyugszanak a szamosújvári börtön tömegsírjában, s őt magát máig nem rehabilitálták.

Sass Kálmánt (1904–1958) már a királyi Románia hatóságai meghurcolták hazaárulás és kémkedés vádjával, a sztálinisták pedig több tucat társával együtt ítélték el az 1956-os magyar forradalom leverése után, az ún. Érmihályfalvi Csoportból végül őt és Hollós Istvánt agyon is lőtték. A mártírhalált halt „Érmelléki Messiásra” október 4-én konferenciával, ifjúsági rendezvényekkel, emléktárlattal, egy róla elnevezett terem átadásával, végül virrasztással emlékeztek, míg másnap, vasárnap ünnepi istentisztelettel és emlékhelyavatással.

Emlékhelyet avattak Sass Kálmán tiszteletére Érmihályfalván

Sass Kálmán egykori szolgálati helyén, a református templomban Tőkés László nagyvárad-olaszi lelkipásztor, volt királyhágómelléki püspök, erdélyi EP-képviselő, Érmihályfalva díszpolgára hirdetett igét. Méltatta az elődök áldozatkész nemzet- és egyházszolgálatát, szót emelt a napjainkban tapasztalható közöny, elfáradás és fásultság ellen, közösségi kiállásra és az 1989 után megnyílott új úton való továbbhaladásra biztatott.

A Sass-család képviseletében a mártír legkisebb fia, Sass Huba és az egyik unoka, Kiss Enikő idézte fel az ember és a lelkész alakját, majd Fazekas Sándor úgy is mint családtag, de úgy is mint Magyarország földművelésügyi minisztere mondott beszédet. Mindannyian utaltak rá: Sass Kálmánnak valójában egyetlen bűne az volt, hogy magyar volt és keresztény, ezért kellett elszenvednie neki is és egész családjának a retorziókat.

Az emlékhely ünnepélyes felavatásán Kovács Zoltán egyházközségi főgondnok tett hitet az utódok nevében amellett, hogy a félelmek leküzdésével csakis azon az úton érdemes járni, amin Sass Kálmánék jártak: a nemzet és Isten szolgálatának útján. A sztálinista terror áldozatait máig nem helyezték vissza jogaikba és nem kárpótolták tisztességesen. A temetői környezethez illő míves obeliszket Tőkés László és Kiss Enikő leplezte le, áldást a Balázs lelkészházaspár mondott, a tisztelet koszorúit pedig a családtagokon kívül pártok, közületek, intézmények képviselői helyezték el a talapzaton. Köztük volt Szilágyi Zsolt is, az Erdélyi Magyar Néppárt államfőjelöltje.

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA