2020. január. 21. kedd
Főoldal » Hírek » Együttes ülésre hívjuk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldötteit

Együttes ülésre hívjuk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldötteit

2015. 05. 21.
Együttes ülésre hívjuk össze az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldötteit a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe, 2015. június 3-án, szerdán 15 órára.
 
Tanácskozásunk június 4. előestéjén egyben megemlékezés Trianonról annak évfordulóján, kiemelt hangsúlyt helyezve arra, hogy a Magyar Országgyűlés a 2010. évi XLV. számú törvényben kimondta: „június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.” Ezáltal éppen a nemzeti gyász napján irányította mindannyiunk figyelmét a nemzeti összefogásban rejlő erőforrásokra, amelyekre alapozva egy szabad, békés, építést és gyarapodást hozó jövőt lehet felépíteni. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács számára szintén kiemelt jelentőségű, hogy ez a törvény azt is kimondja: „...az Országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes igényének támogatására...”
 
Ma Romániában több olyan folyamat zajlik, amit nyugodtan nevezhetünk magyarellenesnek, antidemokratikusnak, általában véve pedig ellentétesnek azzal az európai szellemi örökséggel, amelyre az Európai Unió szerződéses rendje felépül.
 
A romániai magyar nemzeti közösség a román és a magyar nép közötti történelmi megbékélésben érdekelt, abban, hogy Magyarország és Románia között hosszú távú jó viszony alakuljon ki, és a kölcsönös bizalom légkörében váljon a két ország egymás stratégiai partnerévé. Ennek azonban elengedhetetlen előfeltétele a romániai magyar nemzeti közösség számára biztosítani törvényesen elismert jogainak tényleges gyakorlását, e jogok bővítését és intézményi garanciáinak megteremtését.
 
Az együttes ülés napirendjén kiemelt helyen szerepel a romániai magyar nemzeti közösség háromszintű autonómiakoncepciójának közös képviselete, a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet parlamenti beterjesztésével kapcsolatos gyakorlati tennivalók megvitatása, a partiumi autonómia ügyének kiemelése, illetve az ezekkel kapcsolatos határozatok elfogadása.
 
Az ülés hagyományos módon, de az ünnepi alkalomra való tekintettel is nyitott a nagyközönség és a sajtó számára.
 
Nagyvárad – Marosvásárhely, 2015. május 21.
 
Tőkés László                                                                    
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
 
Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA