2020. január. 25. szombat
Főoldal » Hírek » Bukarestben ülésezett az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat

Bukarestben ülésezett az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat

2015. 10. 12.

Október 10-én a román fővárosban találkoztak az európai országok azon képviselői, akik a kisebbségi nyelvek védelmével foglalkoznak. Az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózathoz (European Language Equality Network – ELEN) csatlakozott kisebbségi szervezetek és intézmények képviselőinek célja, hogy az Európai Unió, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) figyelmét a kisebbségi nyelvek helyzetére felhívja, és ezen a területen azonos jogokat biztosítson az azt beszélők számára.

Bukarestben ülésezett az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat

Az ELEN soros Küldöttgyűlésének házigazdái ezúttal a Makedón-aromán Tanács tagjai voltak, akik szintén tagjai a hálózatnak, és akik Dobrudzsában (Tulcea és környéke, valamint Bukarest) alkotnak nagyobb közösséget, de akiket a román kormány nem ismer el külön népcsoportként.

A bukaresti találkozón részt vettek a nagyobb nyelvterületet és közösséget képviselő skót, katalán, baszk, ír, gall és magyar nyelvek népszerűsítéséért dolgozó szervezetek munkatársai, akárcsak a kisebb nyelvcsoportokat képviselő asztúriai, galíciai, gael, galego, velszi, okszitán, aromán nyelvek képviselői is. A jelenlevő küldöttgyűlési tagok és meghívottak rendre beszámoltak tevékenységükről és vázolták jövőbeli terveiket is.

Az ELEN főtitkára, Davyth Hicks ismertetett egy sikeres európai uniós pályázati programot, melyet a mainz-i Johannes Gutenberg egyetemmel közösen valósítanak meg, s amelynek célja a kisebbségi regionális nyelveken elérhető internetes tartalmak növelése. Az egyetem partnersége mellett egy olaszországi nyelvi intézet is bekapcsolódott a programba. Az intézet képviselője, Claudia Soria az „egyenlőtlen digitális méltóság” kifejezést használta arra utalva, hogy a cél az, hogy mindenki a saját nyelvén tudjon internetes tartalmakat gyártani és használni.

Bukarestben ülésezett az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat

Az ENSZ Oktatási, tudományos és kulturális szervezetéhez legutóbb egy jelentést készítettek a spanyol kormány kisebbségi nyelveket elutasító hozzáállásáról, jelenleg pedig Tangi Louarn alelnök egy hasonló jelentésen dolgozik a franciaországi gyakorlatot illetően. Az előbbi jelentés kapcsán kéréssel fordultak az Európai Bizottsághoz, hogy kötelezettségszegési eljárást kezdeményezzen Spanyolországgal szemben, mivel nem tartja be az alapvető emberi jogokat és az általa is elfogadott egyenlő nemzetiségekre vonatkozó chartát. Ferran Suay, az ELEN katalán alelnöke kiemelte, hogy a nyelvi diszkriminációt alapvető emberi jogi sérelemként kell kezelni, és így talán hamarabb eredményre jutnának az európai intézményeknél.

Paul Bilbao a baszk Kontseilua ernyőszervezet képviseletében többek közt ismertette egy európai közös nyilatkozat aláírásának tervét, melyet jövő évben egy Európai Nyelvi Sokszínűség Csúcstalálkozón írnának alá mindazok, akik ezt fontosnak tartják. Az eseményre jövő év decemberében Donostia városban kerül sor, mely 2016-ban Európa kulturális fővárosa címet hordozza.

Sándor Krisztina az EMNT ügyvezető elnöke beszámolt a jelenleg folyamatban levő perről, melyet a nagyváradi utcanévtáblák kihelyezése kapcsán indítottak a helyi önkormányzat ellen. Kiemelte, hogy bár a helyi közigazgatási törvény minden olyan településen kötelezővé teszi a kétnyelvű feliratok használatát, ahol a lakosság 20%-a más nemzetiséghez tartozik, ezt több megyében, megyeszékhelyeken egyáltalán nem vagy csak részben alkalmazzák. Kiemelte a nemzeti jelképek használata kapcsán nemrég született kedvező bírósági ítéleteket. Kolozsvár idei ifjúsági fővárosi címe kapcsán tájékoztatta az ELEN vezetőségét, hogy az európai uniós forrásból támogatott események többségét csak román és angol nyelven népszerűsítik. Az EMNT továbbra is kéri a magyar nyelv hivatalos nyelvként való elismerését, a cél pedig továbbra is az erdélyi autonómiaformák elérése. Végezetül felhívta a figyelmet az október 24-i, a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett székelyföldi határok kivilágítását célzó megmozdulásra.

A kisebb nyelvcsoportok képviselői arról számoltak be, hogy példaként az okszitán vagy a skót gael nyelv használata nagyfokú tudatosságot igényel, hiszen az iskolai oktatásból régen kikerült nyelvet nem minden esetben támogatja újrahonosítani az adott közösség, így annak elismertetéséért is küzdeni kell. Október 24-én Franciaországban több településen utcai tüntetést szerveznek az okszitán nyelvért. Észak-Írországban az ír gael nyelv népszerűsítéséért dolgozik egy aktív nyelvvédő szervezet, akik a közelmúltban Belfastban 10.000 fős utcai felvonulást szerveztek a nyelv hivatalos elismertetésére. A kelta nyelvek családjába tartozó hasonló nyelveket mára leginkább regionális szinten használják. Skóciában gall nyelven egyre több, gyermekeknek szóló foglalkozásokat, táborokat szerveznek, mert bár állami támogatást élvez az általános iskolákban a gall nyelv oktatása, ez csupán önálló tantárgyként szerepel, s nincs lehetőség a szélesebb körű használatára.

A katalán Ciemen civil szervezet képviselője, Maria Arenys Busquets beszámolt a katalán függetlenedési törekvésekről is, hozzátéve, hogy továbbra is bíznak abban, hogy elérik függetlenségüket.

Az ELEN Küldöttgyűlése támogató nyilatkozatot fogadott el az aromán közösség, valamint a franciaországi regionális nyelvek hivatalos elismerése érdekében. A Küldöttgyűlés tagjai ezt követően a Makedón-Aromán Tanács meghívására kulturális esten vettek részt.

* * *

Bucharest Declaration to the Republic of France for the recognition

of linguistic  diversity

 

Bucharest 10th of October 2015

The General Assembly of ELEN supports the endangered languages ​​and cultures of France.  and  the demonstrations of 24th of October

 

Meeting in Bucharest October 10, 2015, the general assembly of the European Language ​​Equality Network supports the movements of civil society and local and regional institutions working in France for the full legal recognition of their linguistic and cultural communities in mainland France and in overseas territories. It welcomes the demonstrations taking place in various jurisdictions including October 24 in Alsace, Brittany, Corsica, Occitan and the Basque Country. 

It recalls that the European Union is founded on the values ​​of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. It respects its rich cultural and linguistic diversity. 

ELEN regrets that the centralized authority of France, from the monarchy to the present day, has pursued policies which favour the eradication of distinct languages and cultures, whose aim is the imposition of a single language and culture at the expense of rich linguistic and cultural diversity. 

Despite some changes, and some concessions gained through societal pressure in education and the media in particular, the state still recognizes only one official language and culture, thus basing the concept of French nationality on ethnic criteria, rather than those of political citizenship.  

In accordance with human fundamental rights, of which France is regularly reminded by the various organs of the European Human Rights and the United Nations, including the Human Rights Committee in July 2015, the General Assembly of ELEN asks the French State to recognize in law the different linguistic and cultural components of the French Republic and give them the means to exist and develop in order to continue to build a truly democratic Europe and support the values upon which Europe and France declare themselves to be founded.


ELEN DECLARATION IN SUPPORT OF THE ARMAN LANGUAGE

 

The Arman language is a distinct European autochthonous language, as such it contributes to, and forms part of, Europe's greatest cultural asset, its linguistic diversity. As such Arman speakers, as with speakers of other European langauges, have every right to enjoy the full protection and promotion of their language and be able to live their lives using their language.


Considering the above, ELEN, at its Bucharest 2015 General Assembly, calls upon Albania, Bulgaria, Republic of Macedonia, Greece, Romania, and Serbia, to give full official recognition to the Arman language and to include it in its ratification of the ECRML and the FCNM,  and, so as to commence the process of Arman language revitalisation, to ensure:

1) the introduction of the Arman language medium education and Arman language lessons into the pre-school, primary and secondary education system, in the regions where it is widely used.

2) that the Arman language is used substantially by public media.

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA