2020. február. 16. vasárnap
Főoldal » Hírek » Az örmény népirtásra emlékeztek

Az örmény népirtásra emlékeztek

2015. 04. 16.

E heti ún. miniplenáris ülésén az Európai Parlament is példás formában megemlékezett az örmény népirtás 100. évfordulójáról. Megelőzőleg az Európai Unió keleti partnerségi csúcsszerve, az Euronest Parlamenti Közgyűlése mondott ítéletet a törökországi örmények tömeges legyilkolása fölött, utóbb pedig Ferenc pápa szolgáltatott igazságot a múlt évszázad első népirtása ártatlan áldozatainak.

Tudnivaló, hogy a pogromszerű örményüldözések már száz esztendővel ezelőtt több évtizedes múltra nyúltak vissza. A századforduló Oszmán Birodalmában „az örmény kérdés legjobb megoldásának az örmények fizikai megsemmisítését tartották”. Az ifjútörök (jöntürkler) mozgalom bevallott célja „egy tisztán török állam megteremtése volt, mely azon a rasszista elven alapult, hogy a török nép felsőbbrendű”.

Az örmény népirtás parlamenti vitájában elhangzott hozzászólásában Tőkés László európai képviselő a holokauszt és a kommunizmus bűneinek tagadásával állította párhuzamba a törökországi örmények teljes megsemmisítésére irányuló tömeggyilkosságokat, melyek oszmán-ifjútörök ideológiája kísérteties módon egybecseng a hitleri „Endlösung” („végső megoldás”) ördögi koncepciójával, ezáltal mintegy „megelőlegezve” a XX. század nemzetiszocialista és „osztályharcos” népirtásait. Erdélyi képviselőnk határozottan visszautasította az emberiség elleni bűntettek kettős mérce szerinti osztályozását, az örmények és a törökök közötti nemzeti megbékélés érdekében is sürgetve a történelmi igazságosság és a társadalmi jogosság érvényesítését.

Megelőzőleg, az örmény kérdés néppárti vitájában, Cristian Preda külügyi koordinátor a népirtás történelmi tényének a – kései – elismerése és kimondása mellett azt is előremutató kompromisszumos eredményként értékelte, hogy a parlamenti frakciók közös dokumentumtervezete nyitva hagyta a török nyitás, valamint a török–örmény történelmi megbékélés útját.

Az esti szavazás alkalmával az európai törvényhozás minősített többséggel fogadta el a centenáriumi állásfoglalást.

* * *

H O Z Z Á S Z Ó L Á S 

az örmény népirtás centenáriumának vitájához

A szülőföldjükről elüldözött örmények magyarországi és romániai közösségei iránti testvéri szolidaritással adózom a száz évvel ezelőtti törökországi népirtás áldozatainak emléke előtt.

A holokauszt tagadását számos országban törvény bünteti. Ezzel szemben a kommunista diktatúra rémtetteit sokan tagadják, minimalizálják vagy relativizálni próbálják, az örmény genocídium történelmi tényét pedig maguk az elkövetők sem hajlandók elismerni.

Ezeknek az emberiség ellen elkövetett bűnöknek az esetében megengedhetetlen a kettős mérce alkalmazása. Az igazságosság és a jogosság szellemében, valamint a törökök és az örmények közötti történelmi megbékélés érdekében: nevén kell neveznünk és határozottan el kell ítélnünk a törökországi örmények teljes megsemmisítésére irányuló „Endlösung” borzalmát.

Az Iszlám Állam keresztényirtó tömeggyilkosságai vonatkozásában is legyen ez mementó az utókor számára!

Brüsszel, 2015. április 15.

Tőkés László

EP-képviselő

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA