2020. január. 20. hétfő
Főoldal » Dokumentumok » Határozatok » Az EMNT Választmánya 2013. december 14-én tartott ülésének határozatai

Az EMNT Választmánya 2013. december 14-én tartott ülésének határozatai

2013. 12. 16.
Megosztás:

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 2014-et a temesvári forradalom emlékévének nyilvánítja. 1989 megváltó karácsonyának huszonöt éves évfordulója erdélyi magyar közösségünk közelmúltjának, sikereinek és kudarcainak számbavételére ösztönöz.

Az EMNT 2014-et a partiumi autonómia évének nyilvánítja. A cél az, hogy a Partiumban élők regionális identitása erősödjön, és az autonómia iránti igény minél szélesebb körben a közösség sajátjává váljon.

Az EMNT kezdeményezi erdélyi magyar részstratégiák kidolgozását a következő területeken: ifjúság, sport, magyar cigány program és az idősek társadalmi helyzete. A jelzett területeken készülő stratégiák megfelelően kiegészíthetik az EMNT kezdeményezésére már elkészült, Erdély gazdasági fellendítésére irányuló Mikó Imre-tervet.

Az EMNT fontosnak tartja az egységes erdélyi címer kialakítását, a történelmi Erdély területén magyarok és románok által egyaránt elfogadott és egységesen használt jelképek gyanánt. Hasonlóképpen kezdeményezi egy erdélyi zászló megtervezését. Ennek érdekében kezdeményezi egy szimpózium megszervezését szakemberek, történészek részvételével.

Az EMNT kezdeményezi a Székely Önkormányzati Nagygyűlés összehívását.

Az EMNT kezdeményezi a Kalotaszegi Autonómia Tanács megalakítását. E történelmi régió olyan kulturális sajátosságokkal rendelkezik, melyek alkalmassá teszik arra, hogy önálló régióként sajátos autonómiaformája legyen. A székelyföldi és a partiumi autonómia-törekvések mellett Közép-Erdély ezen egységes területe jogos önrendelkezési igénnyel léphet színre.

Az EMNT változatlanul ellenzi a verespataki bányaberuházást, és ennek érdekében Verespataki Vigília névvel 2014 elején társadalmi megmozdulást szervez.

Az EMNT üdvözli a Maros megyei szervezet által létrehozott Nemzeti Önvédelmi Alapot, és elhatározta annak erdélyi szintű kiterjesztését.

Az EMNT a Kós Károly-emlékév jegyében a közeljövőben pályázatot hirdet az Új Kiáltó Szó 21. századi továbbgondolására.

Kolozsvár, 2013. december 14.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Választmánya

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA