2020. január. 20. hétfő
Főoldal » Hírek » Állásfoglalás a Székely Mikó Kollégium ügyében

Állásfoglalás a Székely Mikó Kollégium ügyében

2014. 11. 29.
Megosztás:

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége tiltakozik a Székely Mikó Református Kollégium visszaszolgáltatásának ügyében született szégyenletes ítélet ellen, és felszólítja a döntéshozókat, hogy ne a törvény eszközeivel védjék a kommunizmusban intézményesített lopás törvénytelen gyakorlatát!

Állásfoglalás a Székely Mikó Kollégium ügyében

Mint ismeretes, a legújabb bírósági ítélet érvénytelenítette a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium visszaszolgáltatását, és ezzel nemcsak a református egyházat, de nemzeti közösségünket is újból meglopták. A Kollégium ügye nem csupán egy egyházi ingatlant övező restitúciós kérdés, hanem a kommunizmus idején javaitól megfosztott erdélyi magyarság közös küzdelme is a korrupt romániai főhatalommal szemben.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2012-ben a Restitutio in integrum! jelszóval figyelemfelkeltő akciók sorozatával hívta fel a figyelmet arra, hogy az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása mind a mai napig megoldatlan kérdés Romániában. Az azóta eltelt időszakban érdemi változás nem történt, s a rendszerváltás 25. évfordulóján még mindig a kommunizmus szellemében szabnak korlátot az erdélyi magyar közösségnek.

Az EMNT elnöksége támogatásáról biztosítja a történelmi egyházakat, és minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elérni a restitúciós folyamat felgyorsítását. Az EMNT elnöksége elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Unió egyik tagállamában bírósági eszközökkel fosszanak meg egy nemzeti kisebbséget jogos tulajdonától – ez esetben gyakorlatilag visszaállamosítva a református egyház korábban már visszaszolgáltatott épületét. Iskoláink, templomaink és egyéb szellemi központjaink közös kincseink, melyeket – fennmaradása érdekében – kemény munkával teremtett meg az erdélyi magyarság. Aki e javak visszaszolgáltatását gátolja, az a kommunista diktatúra jogfosztó döntéshozóival vállal közösséget. A bírósági döntés újabb ékes bizonyítéka annak, hogy Románia –a híresztelésekkel ellentétben – nem jár élen a nemzeti kisebbségek problémáinak rendezésében.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA