2020. január. 21. kedd
Főoldal » Hírek » Adalékok az egyház és politikum problematikus viszonyáról a reformáció hetében

Adalékok az egyház és politikum problematikus viszonyáról a reformáció hetében

2014. 10. 30.
Megosztás:

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke Nagy József Barnával, az EMNT partumi régióelnökével, Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar Bihar megyei elnökével és Orbán Mihállyal, a képviselői iroda vezetőjével együtt tartott ma délelőtt magyar és román nyelvű sajtótájékoztatót nagyváradi irodájában, a következő címmel: Adalékok az egyház és politikum problematikus viszonyáról a reformáció hetében.

Adalékok az egyház és politikum problematikus viszonyáról a reformáció hetében

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) előző püspöke az 1517-es lutheri egyházreform és a református egyház kálvini alapigéjének szellemében, Péter apostollal együtt vallva, hogy „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek”, bevezetőjében hitet tett a vallásszabadság és az egyházi autonómia mellett, amit minden demokratikus jogállam alaptörvénye szavatol, beleértve a jelenlegi román alkotmányt is. Majd rövid történeti áttekintésben szólt az 1989 szabadító karácsonya óta megtett útról, kifejezve rosszallását, amiért negyedszázaddal az ateista kommunista diktatúra bukása után is sérül országunkban a felekezeti egyenlőség, önállóság és önrendelkezés elve. A gyakorlat azt mutatja, hogy a magyar történelmi egyházak hátrányos kisebbségi helyzetét csak tetézi az a nemzetiségpolitika, amit a mai baloldali kormányzat együtt folytat az erdélyi magyarság politikai képviseletét kisajátított és egyirányúsított szervezettel, az RMDSZ-szel. Ez utóbbi pénzosztó kecsegtetéssel és gazdasági zsarolással kényszeríti alávetettségi állapotba az egyházközségeket, országos és helyi vezetői kijárásos alapon szerzik meg és utalják át saját politikai preferenciáik alapján a költségvetési támogatásokat felekezeteinknek, a román és magyar adófizetők pénzéből gyakorolva kegyet és folytatva kampánytevékenységet. (Tőkés László erről szóló elvi nyilatkozatát mellékeljük.)

Nagy József Barna a maga során azokról a botrányos esetekről beszélt, amelyek a Tőkés László püspöksége idején megvalósult vagy beindult nemzetpolitikai „beruházások” lenullázását mutatják vagy vetítik előre, utalva rá, hogy mind a partiumi RMDSZ-ben, mind a párttal együttműködő egyházi vezetők körében egyre nagyobb befolyásra tesz szert egy nemzetidegen, balliberális érdekcsoport, amelyet bukaresti és budapesti szocialista körök egyaránt támogatnak. Orbán Mihály világi egyházi elöljáróként olyan botrányos esetre hívta fel a figyelmet a hegyközújlaki ingatlanpanama kapcsán, amely nem csupán a közösségi vagyon elkótyavetyélése miatt vetett rossz fényt minden érintettre – beleértve az egyházi vezetés összes szintjét –, hanem a sorozatos emberi mulasztások feltárásának és számon kérésének halogatása miatt is. (A másik csatolt dokumentum az egyházi és a politikai élet anyagi-pénzügyi természetű összefonódásához nyújt pár adalékot.)
Végül Csomortányi István az elhangzottak kapcsán imigyen összegzett a média képviselőinek: a politikai hatalom – amelynek megtestesítője Erdély magyarok lakta régióiban az RMDSZ – mára teljesen rátelepedett a civil és az egyházi szférára, a társadalom minden szegmense fölötti totális kontrollra törekszik, a módszerekben nem válogatva. Tőkés László ezt azzal húzta alá, hogy az 1989-ben megkezdett rendszer- és elitváltás egyelőre csupán módszer- és oligarchaváltásnak bizonyult.

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA